Khoa học Và Hiện đại

Cơ cấu tổ chức

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VCI VIETNAM  là đơn vị sản xuất các sản phẩm chống gỉ đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện đáp ứng được yêu cầu chống gỉ và bảo quản trong những điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất.

HĐQT Công Ty TNHH Sản Xuất VCI Việt Nam là đại diện chủ sở hữu công ty. Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty: do HĐQT công ty TNHH Sản Xuất VCI Việt Nam bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lí công ty theo định hướng và mục tiêu của chủ sở hữu.
Các Phòng/Ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc công ty hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch công ty ban hành dưới lãnh đạo và điều hành của Giám đốc công ty, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc công ty quản lí và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty được giao.