Lĩnh vực quân sự

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VCI VIETNAM  là đơn vị sản xuất các sản phẩm chống gỉ đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện đáp ứng được yêu cầu chống gỉ và bảo quản trong những điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất.

  Để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp quân sự, chúng tôi cung cấp các dịch vụ theo định hướng riêng của nhu cầu quân sự, phát triển sản phẩm mới, ứng dụng sản phẩm tại hiện trường, biên soạn tài liệu,hướng dẫn sử dụng, kiểm định, đệ trình báo cáo.